Р. О. Жилисбаева 2018ж


Күнтізбелік-тақырыптық жоспарСкачать 387,76 Kb.
страница13/13
Дата09.10.2019
Размер387,76 Kb.
Название файла-1222535486.docx
Учебное заведениеАлматы Технологиялық Университеті
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Апталар

Аудиториялық сабақтар

БӨЖ (ОБӨЖ)

Тапсырмалар түрлері мен мерзімі

Тақырып аталуы

Дәріс

са

ғат

Практи

калық

/зертха

налық/

Оқуға арнал

ған тарау

лар

1

1-практикалық сабақ

Механика.

Сөйлеу. Сөйлеу түрлері.


2
1-практикалық сабақ


СОӨЖ: 1c.:Таспалы конвейерлер

СӨЖ 4c.:Механика.Таспалы конвейерлер туралы қызықты мәліметтер жинап, буклет жасау.2

2-практикалық сабақ.

Механиканың негізгі даму кезеңі.Суреттеу,сипаттау,пайымдау.2
2-практикалық сабақ


СОӨЖ 1 с.: Сусымалы жүктермен жұмыс атқару машиналары мен механизмдері СӨЖ 3 с.:Тақырып бойынша материал жинау.Тұсаукесер жасу

3

3-практикалық сабақ.Механиканың негізгі ұғымдары мен тәсілдеріРесми іскери стиль.

2
3-практикалық сабақ


СОӨЖ: Бұрандалы конвейерлер

СӨЖ 3 с.: Тақырып бойынша бейне түсірілім дайындау4

4-практикалық сабақ..

Машиналар мен механизмдер құрылымыПублицистикалық стиль.2
4-практикалық сабақ

СОӨЖ . Машиналар мен механизмдер теориясы


СӨЖ 3 с.:Тұсаукесер жасау

5

5-практикалық сабақ.

Электр жетегі.Ғылыми стиль.2
5-практикалық сабақ


СОӨЖ 1с.: Әмбебап гидравликалық авто жүк түсіргішнысандарын автоматтандыру жүйесі

СӨЖ 3 с.: Тақырыпқа байланысты тұсаукесер жасаңыз жасаңыз6

6-практикалық сабақ

Материалдар кедергісі.Пікір жазу2
6-практикалық сабақ


СОӨЖ 1 с. Механикалық әмбебап жүк артушы

СӨЖ 3 с.: Тұсаукесер жасау7

7-практикалық сабақ

Жылу техникасы.Термин сөздер.2
7-практикалық сабақ


СОӨЖ: Өнім құбырлары

СӨЖ 3 c.: Тақырыпқа байланысты тұсаукесер жасаңыз


Межелік бақылау(1)

8

8-практикалық сабақ.. Азық-түлікті сақтау және орналастыру. Сөйлеу мәдениеті.

2
8-практикалық сабақ


СОӨЖ 1 c.: Аэрозольтранспорт.

СӨЖ 4 c.: Тақырып бойынша ақпараттар жину.9

9-практикалық сабақ.

Дәнді дақылдарды тазалауға арналған техника.Тіл мәдениеті2
9-практикалық сабақ


СОӨЖ 1 c.: Элеваторлар. Шөмішті, сөрелі және бесікшелі элеваторлар.

СӨЖ 4 c.: Тақырып бойынша тұсаукесер жасаңыз10

10-практикалық сабақ

Нан пісіру кәсіпорындары мен ондағы жабдақтары. Сөз тазалығы.2
10-практикалық сабақ


СОӨЖ 1c.: Сусымалы жүктермен жұмыс атқару машиналары мен механизмдері

СӨЖ 4 c.: Тұсаукесер жасау11

11-практикалық сабақ.. Атаулы сөйлем. Жақты сөйлем. Жақсыз сөйлем

Tоңазыту машиналары2
11-практикалық сабақ


СОӨЖ: Тежеу, тұрақтау құрылғылары

СӨЖ 4 c.: Тұсаукесер жасау12

12-практикалық сабақ

Тігін машинасы. Тігін машинасының түрлері.Ымыраға жетудің алгоритмдiк жолдары2
12-практикалық сабақ


СОӨЖ 1 c. : Тігін машинасымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері.

СӨЖ 4 c.: Тұсаукесер жасау13

13-практикалық сабақ.. Сөйлем мүшелері. Тұрлаулы мүшелер

Көтеру,тасымалдау және пневмотранспорт қондырғылары2
13-практикалық сабақ


СОӨЖ 1c.:Шығыршық және полиспаст.

СӨЖ 4 c.:Тұсаукесер жасау
14

14-практикалық сабақ

Жүк көтеру механизмдері

Жеке адамаралық қарым-қатынас.


2
14-практикалық сабақ


СОӨЖ: Шынжырлы, пластиналы, қырғышты және аспалы конвейерлер

СӨЖ 4 c.: Тұсаукесер жасау15

15-практикалық сабақ

Жөндеу мекемелері Күнделікті қарым қатынаста қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері
2
15-практикалық сабақ


СОӨЖ: Электр жетекті есептеу

СӨЖ 4 c.: Тұсаукесер жасау


Межелік бақылау(2)

16

Аралық аттестаттау
Барлығы

30СӨЖ: 9

ОСӨЖ: 54Оқу нәтижелерін бағалау және бақылау

Білімді бақылау түрлері

Пәнді оқып үйрену алдындағы білім алушылардың білім мен біліктілігіне пәналды бақылау – 1 апта;

Ағымдық бақылау – 2-7, 9-14 апталар;

Межелік бақылау -8 және 15 апталар;

Аралық аттестаттау – 16-17 апталар.
Баға қою саясаты

Семестрлік жұмысты бағалау өлшемдері: өз бетінше есеп шығару машықтары, мазмұнның толықтығы, баяндау логикасы, уақытында тапсыру.

Межелік жазбаша жұмыстарын бағалау өлшемдері: өткен материалдарды меңгеру және қайталау, есеп шығару қабілеті.

СӨЖ бағалау өлшемдері: мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес жұмысты сипаттаудың толықтығы мен тереңдігі; әдебиетпен жұмыс жасау дәрежесі; жұмысты өздігіненорындау; материалды мазмұндаудың сауаттылығы және айқындығы; талдау, қорыту және тұжырымдау дәрежесі; пәннің теориялық сұрақтарын қорыту қабілеттілігі; жұмысты техникалық талаптарға сәйкес рәсімдеу; жұмысты қорғаудағы жауаптардың толықтығы; қосымша сұрақтарға жауап беру; өз позицияларын қорғау қабілеті.

СӨЖ-ы оқытушы үлестірген баллдармен бағаланады.Емтихан бағасын қою өлшемдері: жауаптардың дұрыстығы мен толықтығы, баяндама стилі және логикасы.

Қорытынды баға қою өлшемдері: семестрдің соңында жалпы қорытынды баға қойылады, ол семестр бойы білім алушының жиынтықты көрсеткіші болып табылады.

Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерім және қорытынды бақылау бағасына кіреді (емтихан бағасы).

Қорытынды бағағашағымдану (апелляциялау) ережесі:

Бағалау көрсеткіші

1-8 аптадағы бағалау көрсеткіші саны9-15 аптадағы бағалау көрсеткіші саны


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Тыңдалым

2б.

2б.

2б.

2б.

2б.

2б.

2б.

2б.

2б.

2б.

2б.

2б.

2б.

2б.

2б.

Сөйлесім

2 б.


2 б.


2 б.


2 б.


2 б.


2 б.


2 б.


2 б.


2 б.


2 б.


2 б.


2 б.


2 б.


2 б.


2 б.


Оқылым

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

Жазылым

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

Сабаққа қатысуы, белсенділігі

1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


Үй жұмысын орындау

1 б.

1 б.


1 б.


1б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


1 б.


СОӨЖ тапсырмаларын орындау

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2б.

2 б.

Аралық бақылау


16б.

Жоғары балл

12б.

12б.

12б

12б

12б

12б

12б

16б.

12б.

12б.

12б

12б

12б

12б

28б

АБ1 =100 б.

АБ 2 =100б.

Межелік бақылау(МБ)

АБ =АБ1+АБ2

Емтихан (Е)

1

Қорытынды баға (ҚБ)

ҚБ = АБ*0.6+Е*0.4

Емтихан нәтижесімен келіспеген білім алушы апелляциялық комиссияға емтихан өткеннен кейін келесі күннің сағат 13.00-ге дейін өтініш беруге құқығы бар. Өтінішті апелляцияға қатысты пәннің (ауызша, жазбаша, матрицалық және шығармашылық нысанда) апелляциялық комиссия төрағасының атына жазып, өз факультет деканының/ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру басқармасы бастығының қолын қойғызады. Апелляцияға берген өтініштер деканатта/ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру басқармасында арнайы журналға тіркеледі.

Компьютерлік тестілеу нәтижелері жарияланған кейін апелляция қарастырылады, егер:


  • тест тапсырмаларының тұжырымдамасы жаңылыс түрінде берілген;

  • тест тапсырмаларында дұрыс жауабы жоқ;

  • тест тапсырмаларында бірнеше дұрыс жауаптары бар;

  • тест тапсырмалары пәннің оқу-әдістемелік кешенінде келтірілген оқу бағдарламасынан тыс жағдайларда.

Білім алушы тест сұрақтарының кемінде 3-іне ғана апелляция беруге құқығы бар. Компьютерлік тестілеу нәтижесімен келіспеген білім алушы нақты сұрақтар мен жауаптарды белгілеп, ауызша түрде апелляцияға өтініш беруге құқылы. Апелляция кезінде емтихан өту рейтинг бағасын көтеруге рұқсат берілмейді.

МжШТ кафедрасы пәндері бойынша білім алушылардың білімін бағалау көрсеткіштері


Әріп жүйесі б/ша бағалау.

Цифр,балл эквив

%Бағалау өлшемі

А

4,0

95-100

/12б.2б.Тыңдалым:Естіген сөз негізінде оқу материалын еркін пайдалану.

2б.Сөйлесім:Берілген тілдік жағдаятта ауызша қатысымдыдық мақсаттағы әрекетті толық жүзеге асыру.

2б.Оқылым:Тілдің дұрыстығы, оқылатын материалды терең түсіну

2б.Жазылым:Жазбаша тапсырмалардың дұрыс орындалуы

1б.Үй және тест тапсырмаларың жоғарғы деңгейде орындау

1б. Сабаққа қатысуы, белсенділігі2б.СОӨЖ:

А-

3,67

90-94/

11б

2б.Тыңдалым: Жауап беруде кеткен мағыналық және грамматикалық қателерді тыңдалым бойынша дұрыс бере алу. .

2б.Сөйлесім: Лексика мен грамматиканы жүгірте оқытуда пайдалану.

2б.Оқылым: Оқыту барысында берілген сұрақтарға стильдік және логикалық дұрыс жауап беру.

2б.Жазылым: Жазу жұмысында ойды дұрыс бере білу.

1б.Үй жұмысы мен тест тапсырмаларын жоғары деңгейде орындау..

1б. Белсенді қатысу1б.СОӨЖ:

В+

3,33

85-89/

10б

.Тыңдалым.: Тілдесімді есту барысында жіберілген грамматикалық және мағыналық қателердің болуы

2б.Сөйлесім: Ауызша сөйлеуде,қатысымдық мақсаттағы жағдаяттарды жүзеге асыруда кейбір жауаптардың нақты болмауы

2б.Оқылым: Оқылған материалдың негізгі мағынасын бере білу

1б.Жазылым: Грамматикалық тапсырмаларды ауызша,жазбаша орындау барысында жіберілген 1-2 қатені түзете алу.

1б.Шығармашылық тест тапсырмаларын жеткілікті деңгейде

1б. СОӨЖ

1б. Қатысу,белсенділік


В

3,0

80-84/2б.Тыңдалым:Тыңдау мәтінін түсіне білу, бірақ мазмұнын нақты бере алмау

2б.Сөйлесім: Меңгерілген мәтінді ауызша 10-15 сөйлем көлемінде айта білу

1б.Оқылым:Оқылған материалдың негігі ойын түсіне білу

.Жазылым:Лексикалық және граммалық қателерді танып, өз бетінше түзете білу

1бҮй тапсырмасын орындауда шығармашылық қабілетін таныту.

1б. СОӨЖ

1б. Қатысу,белсенділік


В-

2,67

75-79/2б.Тыңдалым: Тыңдау мәтінін түсіне білу, бірақ мазмұнын нақты бере алмау

1б.Сөйлесім: Жүгірте оқыту жеткіліксіздігі. Меңгерілген мәтінді ауызша 10сөйлем көлемінде айта білу,

1б.Оқылым: Оқу материалын аздаған қиындықпен оқу меңгеру,

1б.Жазылым: Оқытушының басшылығымен 5 грамматикалық және лексикалық қателерді танып, түзей білу.

1б.Практикалық сабаққа қатысу және белсенді жұмыс істеу.

1б.Үй тапсырмасын үнемі орындау

1б. СОӨЖ


С+

2,33

70-74/1б.Тыңдалым: Тыңдау мәтінін түсіну, бірақ оның мазмұнын беруде лексикалық, грамматикалық және фонетикалық қателердің жіберілуі

1б.Сөйлесім: Өз шешімін жеткілікті, терең дәлелдей алмайды және мысал келтіре алмайды 1б.Оқылым: Оқылған материалдағы негізгі ойды бере алмауы

1б.Жазылым: Оқытушының басшылығымен 6-7 грамматикалық және лексикалық қателерді танып, түзей білу.

1б.Практикалық сабақта нәтижеге жету мен оқытуда белсенділік көрсету нәтижесі өанағаттанарлық болуы

1б. Үй тапсырмасын үнемі орындау

(ауызша және жазбаша).

1б. СОӨЖ


С

2,0

65-69/

6б.

1б.Тыңдалым: Тыңдау мәтінін түсіну, бірақ оның мазмұнын беруде лексикалық, грамматикалық және фонетикалық қателердің жіберілуі

0,5б.Сөйлесім: Ауызша қатысымдық тілдесімдікте мазмұн көлемін айтуды жеткізуде кемшіліктердің болуы

0,5б. Оқылым: Грамматикалық құрылым мен лексикалық минимумды қолдануда мәтінді оқып,мазмұнын беруде қателіктер жіберу.

0,5б. Жазылым: Оқытушының жетекші сұрақтарын қолдана отырып, грамматикалық және лексикалық қателерді танып, оны түзеу

0,5б.Практикалық сабақтарда меңгеру және нәтижеге жетугеқанағаттанарлық деңгейде қызығушылығын таныту

1б. Үй тапсырмасын үнемі орындау

(ауызша және жазбаша).

. СОӨЖ

1б.Практикалық сабақта белсенділікС-

1,67

60-64/
0,5б.Тыңдалым: Тыңдау мәтінін түсіну, бірақ оның мазмұнын беруде лексикалық, грамматикалық және фонетикалық қателердің жіберілуі

0,5б.Сөйлесім: Типтік тапсырмаларды шешіміндегі құзіреттілік төмендігі,айту көлемінің жеткіліксіздігі.

0,5б.Оқылым: Оқылған материалды толық меңгерудегі жеткіліксіздік.

0,5б.Жазылым: Жіберген қателерді өз бетімен түзей алмау

1б. Үй тапсрмасын орындауда өрескел тілдік қате жіберу

1б. СОӨЖ

1б. Практикалық сабақта белсенді қатыспау


D+

1,33

55-59/

4б.


0,5б. Тыңдалым:Тыңдау мәтінінің толық түсінбеу

0,5б.Сөйлесім.: Ойының қысқа сөйлемдермен шектелуі, тілдік байланыстағы қателіктер.

0,5б. Оқылым: Материалды оқуда кейбір грамматикалық және стильдік нормалардың сақталмауы.

0,5б. Жазылым: орфографиялық қателер және пунктуациялық ережелердің ,белгілердің негізгі ережелерінің дұрыс қойылмауы.

0,5б. Практикалық сабақта белсенділік көрсетпеу, оқу ісіндегі төмен көрсеткіші

0,5б.СОӨЖ

1б. Практикалық сабақта белсенділіктің төмендігі


D

1,0

50-54/

3б.

0,5б. Тыңдалым: Тыңдау мәтінінің толық түсінбеу 0,5б. Сөйлесім: Жауап беруде грамматикалық,стильдік,монологтық және сұхбаттық айтуда, жауап беруде норамаларды сақтамай өрескел қате жіберу.

0,5б. Оқылым: Материалды оқуда кейбір грамматикалық және стильдік нормалардың толық сақталмауы.

0,5б. Жазылым: Жіберген қателерді өз бетімен түзей алмау

0,5б. Үй тапсрмасының төмен деңгейде орындалуы

0,5б.СОӨЖ


F

0

0-49/

1-2б.


Үй тапсырмасы мен жаттығуларды орындауда көп қате жіберу, оқылған материалдың мазмұнын ретсіз және сенімсіз баяндау,өтілген материалдың басым бөлігін білмеуКелтірілген білім бағалау туралы ақпарат кестесі және жұмыс орындау мен тапсыру графигі тек қана мысал болып табылады. Әр оқытушы өз пәні ерекшілігіне байланысты дербес түрде жұмыс түрлерін және білім бағалау мәндерін анықтайды.
Этика, академиялық тәртіп және курс саясаты

Курс саясаты

Сабаққа кешікпеу және сабақтан қалмау; оқытушы ұсынған оқу тәртібіне белсенді түрде қатысып, мұқият болу; аудиторияда ұялы телефонды өшіріп қою; дәлелді себептермен келмей қалған сабақтарды өтеу (деканаттың рұқсатымен); өз бетінше кітапханада, үйде жұмыс жасау.


Этика және академиялық тәртіп саясаты

Бөгде пікірді сыйлау, қарсылығыңызды сыпайы түрде жеткізу. Барлық семестрлік тапсырмаларды өз бетінше орындау. Плагиат және адалсыз орындалған жұмыс жарамсыз. Қолданған электрондық және баспа материалдарға, басқа авторлардың пікірлеріне, дәйексөздеріне сілтемелер болмаса, жұмыс плагиат деп есептеледі.

Емтихан барысында көшіруге және бір-біріне көмектесуге болмайды. Курстың кез келген ақпаратын бұрмалаған білім алушы «F» деген қорытынды баға алады.

Дәлелсіз себептермен қатыспаған сабақтардың көлемі 20% дан асып кеткен жағдайда, білім алушыға«F» деген баға қойылады.

Мемлекеттік және шетел тілдері кафедрасы мәжілісінде қарастырылған
«27» 05. 2019 ж., № 11 хаттама

Құрастырушы: _________ Абдыкадырова А.З..

Кафедра меңгерушісі: ________ Аухадиева З.Ж.

«Өндірістік үрдістерді механикаландыру және автоматтандыру» кафедрасы мәжілісінде қарастырылған.«___» _____ 2019 ж. № хаттама _____

Кафедра меңгерушісі: ________ Усупов С.С.
Скачать 387,76 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База данных защищена авторским правом ©nashuch.ru 2020
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Лабораторная работа
Пояснительная записка
Методические указания
Рабочая программа
Методические рекомендации
Теоретические основы
Практическая работа
Учебное пособие
Общая характеристика
Физическая культура
Общие сведения
Теоретические аспекты
Самостоятельная работа
Дипломная работа
Федеральное государственное
История развития
Направление подготовки
Методическое пособие
Общая часть
Технологическая карта
квалификационная работа
Выпускная квалификационная
Техническое задание
прохождении производственной
Общие положения
Теоретическая часть
Исследовательская работа
Методическая разработка
Краткая характеристика
Гражданское право
Технология производства
государственное бюджетное
Техническое обслуживание
Решение задач
учреждение высшего
Математическое моделирование
Организация работы
Правовое регулирование
Понятие предмет
Основная часть
дистанционная форма
Практическое занятие
Металлические конструкции
физическая культура
Метрология стандартизация
Общие требования
Экономическая теория
Образовательная программа
Практическое задание