5-неделя Тема для самостоятельной работыСкачать 24.65 Kb.
Дата20.01.2018
Размер24.65 Kb.
Название файлаСРО 5.doc

Тақырыбы: Кеңістіктегі күштер жүйесінің әсеріндегі дененің

тепе-теңдігі
Есептің шарты. Салмағы Р = 3 кН. біртекті тік бұрышты плита АВ=3l және ВС =2l қапталдарымен (7-сурет) есептеу схемасында көрсетілгендей бекітілген, СС' және ДД' байланыстары - абсолютті қатты салмақсыз сырық. Плита F1; F2; F3; F4 күштерімен және плита жазықтығында орналасқан М жұп күш моментімен жүктелген, олардың берілгендері, түсу нүктелері, әсер ету жазықтықтары және бағыттары, 4- кестеде келтірілген.

Плитаның тепе–теңдікте болған жағдайдағы байланыс реакцияларын анықтаңдар, егер l=0,8 м, ал Н, К, Т, Е нүктелері плитаның сәйкес қапталдарының ортасында орналасқан.


7-сурет - С -4 есебінің есептеу схемасыЕсепті шешудің жалпы әдісі

  1. Есеп схемасын сызып, онда ауырлық күшін және барлық берілген күштерді көрсетеміз.

  2. Ось координаталарын жүргіземіз немесе схемадағы берілген координата жүйелерін қолданамыз.

  3. Байланыстарды (ойша) босатып, оларды байланыс реакцияларымен немесе олардың құраушыларымен ауыстырамыз.

  4. Плитаның тепе - теңдік теңдеуін құрастырамыз (кеңістік жүйе үшін - алты теңдеу).

4-кесте - С - 4 есебіндегі нұсқалардың бастапқы берілгені.

С – 4 есебін шешудің мысалы
Есептің шарты. Салмағы Р=5кН бір текті төрт бұрышты плита, АВ=4l және ВС=3l қапталдармен схемада көрсетілгендей (сурет 8) бекітілген, мұндағы ДД' салмақсыз абсолют катты сырық. Плита ZВҮ жазықтығында ВУ осіне α1 = 30 ° бұрышымен жатқан Ғ1= 10 кН, ХВУ жазыктығында ВХ осіне α2 = 60° бұрышымен жатқан Ғ2= 4 кН екі күшімен және М=1,2 кН жұп күш моментімен жүктелген. Е және К нүктелері ВС және СО қабырғаларының ортасында орналаскан.

l = 0,8 болғандағы байланыс реакцияларын анықтау керек.

8-сурет - С – 4 есебінің мысалына есептеу схемасыШешуі:

  1. Есеп схемасын сызып, онда барлық берілген күштерді көрсетеміз. Плитаның диагоналдарының қиылысқан нүктесіне түсірілген ауырық күші, плитаның біртектілігінен туындайды.

  2. Координатаның басын В нүктесінен алып, остерді (х) АВ және (у) ВС қапталымен бағыттаймыз.

  3. Байланыс реакцияларын олардың кұраушыларымен ауыстырамыз. А сфералық шарнирін - үш кұраушымен, В цилиндрлік шарнирін – екі құраушымен, ДД' сырық реакциасын, сырық созылуда деп қарастырып, сырықтың бойымен бағыттаймьз.

  4. Плитаның тепе- теңдік теңдеулерін алты теңдеулер жүйесі түрінде құрамыз:

(1) - теңдеуден ХА табамыз:(4) тендеуді RД –ге қатысты шешіп, алатынымыз:[кН]
Табылған RД –нің мәнін (6)-теңдеуге қойып, УА табамыз:

[кН]
табылған RД -нің мәнін (5) теңдеуге қойып алатынымыз:

[кН]

Ал (2) теңдеуден ҮВ анықтаймыз:[кН]

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©nashuch.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Лабораторная работа
Пояснительная записка
Методические указания
Рабочая программа
Методические рекомендации
Теоретические основы
Учебное пособие
Практическая работа
Общие сведения
Федеральное государственное
Общая характеристика
Дипломная работа
Теоретические аспекты
Самостоятельная работа
Общая часть
Физическая культура
Методическое пособие
государственное бюджетное
История развития
квалификационная работа
Направление подготовки
Выпускная квалификационная
Техническое задание
Технологическая карта
Краткая характеристика
Понятие предмет
Общие положения
Теоретическая часть
Металлические конструкции
Методическая разработка
прохождении производственной
Сравнительная характеристика
Технология производства
Технические характеристики
Электрические машины
Исследовательская работа
Правовое регулирование
Математическое моделирование
Гражданское право
Общие требования
Описание технологического
История возникновения
Основная часть
Организация работы
бюджетное учреждение
Организация производства
Техническое обслуживание
Примерная программа
учреждение высшего